Kachlové sporáky s teplovodním výměníkem

Po dlouhá léta se pro stavbu sporáků s teplovodním výměníkem používal osvědčený litinový výměník, který tvořil samotné topeniště sporáku. Tento typ již nevyhovuje současným požadavkům na snižování emisí zejména CO a prachu při spalování dřeva ve spotřebičích na ohřev vody do ÚT. Máme však nové řešení. Tím je teplovodní výměník usazený mimo topeniště. Zde se při stavbě sporáku uplatní moderní topeniště UMWELT PLUS, které je schopno vyvinout vyšší teplotu spalin než běžné roštové topeniště. Spaliny jsou vedeny přes teplovodní výměník, kde ohřívají vodu pro systém ÚT. Spalování dřeva v topeništi tak není negativně ovlivňováno ochlazováním spalovací komory vodou proudící v jeho stěnách. Je zde i možnost částečného odstavení výměníku překlopením přepínací klapky, která přesměruje tok spalin mimo výměník.